หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 87 218 136
2 004 โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 27 48 39
3 007 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 56 117 84
4 008 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 48 123 76
5 009 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 19 36 26
6 010 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 47 100 70
7 011 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 40 83 64
8 012 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 47 86 69
9 013 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 79 182 113
10 014 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 130 507 207
11 015 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 23 35 33
12 016 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 75 179 113
13 017 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 38 87 60
14 019 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 70 197 108
15 020 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 20 42 22
16 021 โรงเรียนวาริชวิทยา 16 72 33
17 023 โรงเรียนสว่างแดนดิน 103 330 172
18 024 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 57 98 75
19 025 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 70 211 120
20 026 โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน 32 84 53
21 027 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 36 61 41
22 003 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 36 79 57
23 005 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45 103 67
24 006 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 36 60 43
25 018 โรงเรียนเมธาศึกษา 22 51 35
26 022 โรงเรียนแวงพิทยาคม 76 130 92
27 002 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 98 238 132
รวม 1433 3557 2140
5697

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]