หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 130 101 92.66% 4 3.67% 2 1.83% 2 1.83% 109
2 โรงเรียนสว่างแดนดิน 103 89 89.9% 4 4.04% 4 4.04% 2 2.02% 99
3 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 75 61 82.43% 9 12.16% 2 2.7% 2 2.7% 74
4 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 87 53 68.83% 13 16.88% 5 6.49% 6 7.79% 77
5 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 98 52 65.82% 16 20.25% 6 7.59% 5 6.33% 79
6 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 79 52 73.24% 10 14.08% 5 7.04% 4 5.63% 71
7 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 70 48 75% 7 10.94% 4 6.25% 5 7.81% 64
8 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 56 39 76.47% 6 11.76% 1 1.96% 5 9.8% 51
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45 38 90.48% 2 4.76% 1 2.38% 1 2.38% 42
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 70 36 66.67% 9 16.67% 2 3.7% 7 12.96% 54
11 โรงเรียนแวงพิทยาคม 76 33 66% 10 20% 4 8% 3 6% 50
12 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 47 31 75.61% 2 4.88% 3 7.32% 5 12.2% 41
13 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 38 29 90.63% 0 0% 1 3.13% 2 6.25% 32
14 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 57 28 62.22% 10 22.22% 2 4.44% 5 11.11% 45
15 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 36 25 75.76% 3 9.09% 1 3.03% 4 12.12% 33
16 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 47 24 55.81% 11 25.58% 1 2.33% 7 16.28% 43
17 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 40 24 70.59% 4 11.76% 2 5.88% 4 11.76% 34
18 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 48 20 54.05% 10 27.03% 4 10.81% 3 8.11% 37
19 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 36 20 76.92% 4 15.38% 1 3.85% 1 3.85% 26
20 โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 27 15 60% 7 28% 2 8% 1 4% 25
21 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 36 15 51.72% 6 20.69% 2 6.9% 6 20.69% 29
22 โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน 32 13 50% 9 34.62% 2 7.69% 2 7.69% 26
23 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 23 12 52.17% 3 13.04% 2 8.7% 6 26.09% 23
24 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 19 12 63.16% 3 15.79% 0 0% 4 21.05% 19
25 โรงเรียนเมธาศึกษา 22 12 57.14% 2 9.52% 3 14.29% 4 19.05% 21
26 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 20 10 62.5% 5 31.25% 0 0% 1 6.25% 16
27 โรงเรียนวาริชวิทยา 16 9 64.29% 1 7.14% 1 7.14% 3 21.43% 14
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]