รายละเอียดรายการที่จัดแข่งขันแต่ละโรงเรียน โซนแข่งขันที่ 1
สกลราชวิทยานุกูล
แข่งขัน กลุ่มสาระฯ
  1. คณิตศาสตร์
  2. วิทยาศาสตร์
  3. และกิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม

สกลนครพัฒนศึกษา
แข่งขันกลุ่มสาระฯ
  1. ภาษาไทย
  2. การงานอาชีพ
  3. ศิลปะ
  4. และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ธาตุนารายณ์วิทยา
แข่งขันกลุ่มสาระฯ
  1. สังคมศึกษา
  2. ภาษาต่างประเทศ
  3. และสุขศึกษา
วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 12:36 น.