แจ้งการปิดระบบการลงทะเบียน(โซน 1) ในวันที่ 15 ต.ค 59 เวลา 12:00น.
ขอความร่วมมือทุก รร. ลงทะเบียนนร. ครูผู้ฝึกสอน และสมัครเป็นกรรมการ ทางโซนคัดเลือกที่ 1 จะปิดระบบการลงทะเบียนในวันที่ 15 ต.ค. 2559 เวลา 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 11:11 น.