หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนนิรมลวิทยา 19 32 21
2 016 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 31 75 53
3 020 โรงเรียนศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ 0 0 0
4 005 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 33 61 47
5 006 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 69 124 103
6 001 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 80 208 134
7 002 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 80 173 116
8 003 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 52 97 73
9 007 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 23 38 26
10 008 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 35 74 56
11 010 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 49 126 78
12 011 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 26 55 36
13 012 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 95 275 162
14 018 โรงเรียนร่มเกล้า 102 203 139
15 022 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 105 265 157
16 023 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 99 246 151
17 004 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 36 59 46
18 009 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 48 97 67
19 014 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 66 117 93
20 015 โรงเรียนโพนพิทยาคม 43 92 70
21 019 โรงเรียนร่มไทรวิทยา 0 0 0
22 021 โรงเรียนสกลทวาปี 25 37 27
23 017 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 40 108 52
รวม 1156 2562 1707
4269

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]