หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 105 87 84.47% 9 8.74% 4 3.88% 3 2.91% 103
2 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 99 87 93.55% 4 4.3% 2 2.15% 0 0% 93
3 โรงเรียนร่มเกล้า 102 69 83.13% 11 13.25% 3 3.61% 0 0% 83
4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 95 67 79.76% 14 16.67% 2 2.38% 1 1.19% 84
5 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 80 58 76.32% 15 19.74% 2 2.63% 1 1.32% 76
6 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 80 41 55.41% 18 24.32% 10 13.51% 5 6.76% 74
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 69 34 56.67% 17 28.33% 2 3.33% 7 11.67% 60
8 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 52 34 68% 9 18% 4 8% 3 6% 50
9 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 66 30 60% 13 26% 2 4% 5 10% 50
10 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 49 30 66.67% 7 15.56% 6 13.33% 2 4.44% 45
11 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 48 28 63.64% 10 22.73% 4 9.09% 2 4.55% 44
12 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 40 26 65% 5 12.5% 6 15% 3 7.5% 40
13 โรงเรียนโพนพิทยาคม 43 23 54.76% 12 28.57% 4 9.52% 3 7.14% 42
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 36 23 69.7% 4 12.12% 2 6.06% 4 12.12% 33
15 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 35 19 54.29% 9 25.71% 3 8.57% 4 11.43% 35
16 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 31 19 63.33% 9 30% 1 3.33% 1 3.33% 30
17 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 23 14 70% 4 20% 1 5% 1 5% 20
18 โรงเรียนสกลทวาปี 25 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 17
19 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 33 12 38.71% 16 51.61% 1 3.23% 2 6.45% 31
20 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 26 10 40% 8 32% 5 20% 2 8% 25
21 โรงเรียนนิรมลวิทยา 19 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]