สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงชลธิชา  เคนอ่ำ
 
1. นายสุนทร  หารอุดร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงกัลป์สุดา  สืบเสาะ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ปิ่นคำ
 
1. นายวิเชียร  แสนทอง
2. นายอิสระพงษ์  โคตสิน