สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นายอภินันท์  ตะราษี
 
1. นายนิเวช  พลซื่อ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กชายธีระศักดิ์  พิมพ์ภาเรือ
 
1. นางสาวชมพูนุท  พันธ์หนองโพน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวกิตติรักษ์   สมศรี
2. นายวงศธร  วรรณสมบูรณ์
3. นางสาวสุกัญญา  มณีศรี
 
1. นายสำราญ  พูลเพิ่ม
2. นายสมพร  คำทา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทริรัมย์
2. เด็กชายนทีกานต์  ไชยสาร
 
1. นายสุนัยต์  พรมวิจิตร
2. นางปานรดา  บัญหนองสา