สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายศมากร  ปราบมนตรี
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  นันภักดี
 
1. นางสาวอุมาพร  พลมนตรี
2. นายสนธิเดช  ทานะปัต
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฐพร  ยอดวัด
2. เด็กหญิงยุพเรศ  สุวรรณกุมาร
 
1. นางสาวพิมพ์พิชชา  จอมคำสิงห์
2. นางสาวมยุรา  สุทธิประภา