สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 16 1. นายวุฒินันท์  ทิพย์ประมวล
 
1. นางสาวพรพิทักษ์  บุตรแสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73.8 เงิน 6 1. นางสาวปนัดดา  ศรีวรา
2. นางสาวพรชิตา  วิเชียรดี
3. นางสาวเปลววดี  ศรีสุลัย
 
1. นางสุคนธ์รัตน์  จันทร์หอม
2. นางสายละเอียด  กลางท่าไคร้
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงกันญามาศ  คำค้อ
2. เด็กชายทะนงศักดิ์  วิเชียรดี
3. เด็กหญิงบรรณตรี  แวงเลิศ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ปราบมนตรี
5. เด็กหญิงอาญดา  จันทร์นคร
 
1. นางสาวคนิษฐา  ทิพย์ทำมา
2. นางสาวชญาน์นันท์  เลิศปุญญาพัฒน์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษรินทร์  ภัทรวงศ์วิวัฒน์
 
1. นายสมยุทธ์  มาลีหวล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  พลเยี่ยม
 
1. นายสมยุทธ์  มาลีหวล