หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 40 67 54
2 002 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 39 78 60
3 004 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 40 68 53
4 007 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 55 115 80
5 014 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 56 104 82
6 016 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 33 82 57
7 022 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 109 341 196
8 003 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 65 148 98
9 015 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 65 151 100
10 019 โรงเรียนเสลภูมิ 57 159 83
11 020 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 133 446 217
12 005 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 34 60 52
13 009 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 73 159 118
14 010 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 52 89 75
15 011 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 41 67 57
16 008 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 67 131 98
17 012 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 112 367 195
18 013 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 63 159 105
19 006 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 13 21 14
20 027 โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 8 15 13
21 017 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 46 104 68
22 018 โรงเรียนศิลานครวิทยา 9 15 14
23 025 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 30 78 44
24 026 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 11 24 20
25 023 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 30 53 45
26 024 โรงเรียนอนุบาลเครือวัลย์ 0 0 0
27 021 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ 24 54 41
รวม 1305 3155 2039
5194

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวกฤติยา พลหาญ ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร. 098-289-1900 Line : nookiikz
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]