หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 133 117 93.6% 7 5.6% 0 0% 1 0.8% 125
2 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 112 98 95.15% 3 2.91% 0 0% 2 1.94% 103
3 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 109 76 81.72% 14 15.05% 2 2.15% 1 1.08% 93
4 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 65 48 80% 8 13.33% 2 3.33% 2 3.33% 60
5 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 65 47 79.66% 9 15.25% 1 1.69% 2 3.39% 59
6 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 73 45 71.43% 13 20.63% 1 1.59% 4 6.35% 63
7 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 67 43 72.88% 12 20.34% 2 3.39% 2 3.39% 59
8 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 56 41 78.85% 7 13.46% 2 3.85% 2 3.85% 52
9 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 63 40 83.33% 5 10.42% 0 0% 3 6.25% 48
10 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 52 36 76.6% 10 21.28% 0 0% 1 2.13% 47
11 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 55 34 72.34% 11 23.4% 1 2.13% 1 2.13% 47
12 โรงเรียนเสลภูมิ 57 33 63.46% 16 30.77% 1 1.92% 2 3.85% 52
13 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 46 33 76.74% 6 13.95% 3 6.98% 1 2.33% 43
14 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 41 32 82.05% 6 15.38% 1 2.56% 0 0% 39
15 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 39 30 81.08% 5 13.51% 1 2.7% 1 2.7% 37
16 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 40 25 69.44% 7 19.44% 3 8.33% 1 2.78% 36
17 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 40 23 69.7% 10 30.3% 0 0% 0 0% 33
18 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 33 23 71.88% 7 21.88% 2 6.25% 0 0% 32
19 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 34 19 61.29% 6 19.35% 4 12.9% 2 6.45% 31
20 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 30 16 64% 6 24% 3 12% 0 0% 25
21 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 30 14 58.33% 5 20.83% 2 8.33% 3 12.5% 24
22 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 13 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ 24 7 35% 10 50% 1 5% 2 10% 20
24 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
25 โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
26 โรงเรียนศิลานครวิทยา 9 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวกฤติยา พลหาญ ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร. 098-289-1900 Line : nookiikz
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]