หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เต้นหน้ากลุ่มสาระการงาน (เต้นท์ที่ 1,2) 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เต้นหน้ากลุ่มสาระการงาน (เต้นท์ที่ 1,2) 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 เต้นท์หน้าข้างหอสมุดทางทิศตะวันตก (เต้นท์ที่ 3) 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เต้นท์หน้าข้างหอสมุดทางทิศตะวันตก (เต้นท์ที่ 3) 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารคหกรรม ห้อง 0212 ห้องประดิษฐ์ 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารคหกรรม ห้อง 0212 ห้องประดิษฐ์ 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารอุตสาหกรรม ห้อง ห้อง 0121 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารอุตสาหกรรม ห้อง ห้อง 0122 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม บริเวณสวนป่าหลังอาคาร 4 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม บริเวณสวนป่าหลังอาคาร 4 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เต้นหน้ากลุ่มสาระการงาน (เต้นท์ที่ 4) 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เต้นหน้ากลุ่มสาระการงาน (เต้นท์ที่ 4) 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ห้องครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ห้องครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม บริเวณโรงรถ หน้าห้อง 0111 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม บริเวณโรงรถ หน้าห้อง 0111 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารคหกรรม ห้อง ห้อง 0211 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารคหกรรม ห้อง ห้อง 0211 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวกฤติยา พลหาญ ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร. 098-289-1900 Line : nookiikz
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]