เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 ต.ค. 2559
6 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 


"
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู"
"พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน"

 
 
   
 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
:: เอกสารแนบ รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน กลุ่มที่ 3 ::
:: เอกสารแนบ รายชื่อคณะกรรมการประมวลผล
และคณะกรรมการกลั่นกรองการตัดสิน
::

สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม
และกรรมการตัดสินได้แล้ว

** มีการปรับเปลี่ยนตารางแข่งขันบางกิจกรรม
กรุณาตรวจสอบรายการแข่งขันที่ท่านรับผิดชอบด้วยค่ะ **
 
  ** ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน เพิ่มเติม **
การแข่งขันสร้างการ์ตูนอนิเมชั่น (2D Animation)

หัวข้อการแข่งขัน ดังนี้
1. วันพ่อแห่งชาติ
2. วันลอยกระทง
3. เศรษฐกิจพอเพียง

การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.ต้น และ ม.ปลาย
ให้มีการแข่งขันทีมละ 3 คน และมีผู้ช่วยได้ไม่เกิน 5 คน 
หัวข้อที่ 4. เกณฑ์การให้คะแนน (เต็ม 100 คะแนน)  
4.1 กระบวนการของโครงงานอาชีพ
4.2 ความคิดสร้างสรรค์
4.3 การเขียนรายงาน ฯ
4.4 คุณค่าของชิ้นงานน่าสนใจ
4.5 ผลสำเร็จของโครงงาน
4.6 การนำเสนอโครงงานด้วยวาจา
4.7 การส่งเสริมการขาย
ปรับแก้ไข ดังนี้
15 คะแนน
15 คะแนน
15 คะแนน
15 คะแนน
15 คะแนน
10 คะแนน
15 คะแนน

การแข่งขันการท่องอาขยานอ่านทำนองเสนาะ ม.ต้น และ ม.ปลาย
มีบทที่ต้องเตรียมความพร้อม ดังต่อไปนี้
ระดับชั้น ม.ต้น มี 6 บท
1. บทเสภาสามัคคีเสวก
2. นิราศภูเขาทอง
3. โคลงนฤทุมนาการ
4. พอใจให้สุข
5. บุพการี
6. วัฒนธรรม
ระดับชั้น ม.ปลาย มี 2 บท
1. สวรรค์ชั้นกวี
2. ลิลิตตะเลงพ่าย

..................
.......
...
....

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.ปลาย
ให้แต่ละโรงเรียนฝึกซ้อมนักเรียนตามรายละเอียด ดังนี้
หัวข้อ "น้ำใจของโจโฉ"  << คลิกเพื่อดาวน์โหลด
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.ต้น และ ม.ปลาย
ให้แต่ละโรงเรียนนำโต๊ะมาเอง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
ให้แต่ละโรงเรียนทำเล่มรายงานมาทั้งหมด 8 ชุด
*โครงงานทดลอง ม.ต้น ไม่ต้องนำโต๊ะมา ทางโรงเรียนมีโต๊ะให้ค่ะ*

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
ม.ต้นและม.ปลาย

ให้ทำรายงานการแสดงต่อคณะกรรมการในวันรายงานตัว จำนวน 7 ชุด
(เพิ่มเติมจากเกณฑ์การแข่งขัน ในข้อ 3.2)

การแข่งขัน Web Editor ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย 
มี 3 หัวข้อ ดังนี้  ** จะจับฉลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน **
 1. 5 ธันวามหาราช
 2. เศรษฐกิจพอเพียง
 3. ประเพณีลอยกระทง
- เริ่มลงทะเบียนและติดตั้งโปรแกรม 08.00 - 09.00 น.
- กำหนดแข่งขันเวลา 09.00-12.00 น. (เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง)
- ให้อัพโหลดเว็บไซต์ขึ้น FTP ** (15 คะแนน)

แจ้งเกณฑ์เว็บ Editor เพิ่มเติม **
ความถูกต้องครบถ้วนตามโจทย์
 • ลิงค์ในหน้าเดียวกัน (อย่างน้อย 1 จุด)  
 • ลิงค์ไปหน้าเว็บเพจที่กำหนด (อย่างน้อย 5 เพจขึ้นไป)  
 • ลิงค์ไปเว็บไซต์อื่นๆ (อย่างน้อย 5 ลิงค์ขึ้นไป)  
 • ลิงค์ไปอีเมลล์  (2 เมลล์ขึ้นไป)  

การแข่งขัน Web Application 
ทำระบบ "ชุมนุมออนไลน์"  โดยใช้ภาษาใดก็ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
เงื่อนไขของระบบมีดังนี้  (เพิ่มเกณฑ์ย่อยจากคะแนนโปรแกรม 50 คะแนน)

1. นักเรียน-ครู ลงทะเบียนได้  (Register)   :: 15 คะแนน
2. นักเรียน-ครู เข้าระบบได้  (Login)  :: 15 คะแนน

3. นักเรียน-ครู อัพเดตข้อมูลส่วนตัวได้ (Update)   :: 10 คะแนน
4. มีระบบออกรายงานชุมนุม (Report)  :: 10 คะแนน
- ไม่ต้องอัพโหลดเว็บไซต์ขึ้น FTP ** 
การแข่งขันตัดต่อ VDO
ให้แต่ละโรงเรียนนำอุปกรณ์เสริม เช่น ไมโครโฟน หูฟัง มาเอง
การแข่งขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
นักเรียนสร้าง E-book ตามหัวข้อที่คณะกรรมการกำหนด ดังต่อไปนี้
(หัวข้อจะจับฉลากในวันแข่งขัน)
 • 1. อาเซียน
 • 2. โอลิมปิก
 • 3. วันพ่อ
 • 4. วันแม่
 • 5. จังหวัดร้อยเอ็ด

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
ให้แต่ละโรงเรียนนำส่งรูปเล่มรายงาน ภายในวันที่ 4 ต.ค.
(หากส่งหลังจากกำหนด จะถูกหักคะแนนตามเหมาะสม)

คอมพิวเตอร์ในห้องแข่งขันและโปรแกรมที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้
(ห้องคอมพิวเตอร์ 004 และ 005)
 • Windows 7 ( 32 bit )
 • Microsoft Office 2010
 • Adobe Dreamweaver / Photoshop / Flash CS3 และ CS6
 • โปรแกรมสำหรับทำเว็บไซต์ให้ใช้ Dreamweaver เท่านั้น**
 • ไม่อนุญาติให้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆในการทำเว็บไซต์
 • สามารถติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม อาทิ Flash banner / Photo Scape
 
 


ขอเรียนเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
และคณะกรรมการตัดสินทุกท่าน 
โรงเรียนมัธยมในโซน 3  ร่วมประชุม

ณ  หอประชุมตักกศิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  
ในวันพุธที่  21  กันยายน 2559  เวลา 09.00 น.
และเชิญคณะกรรมการประมวลผล ประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่  22  กันยายน  2559  เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ  

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 
และให้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาด้วยค่ะ


 >> หนังสือเชิญประชุม << 
รายชื่อคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม
รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองและประมวลผล

 
 


**ขณะนี้ได้ปิดการลงทะเบียนแล้ว**
และจะเปิดให้แก้ไขรายชื่อนักเรียน ครูผู้สอนได้
ในวันที่ 19-20 กันยายน 2559

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานแต่ละศูนย์การแข่งขันกลุ่มที่ 3 
  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  รองผอ.สุขุมาลย์ อินทเสวก   081-074-2255
                                                                                 

ผู้ดูแลระบบ โซน 3
 นางสาวกฤติยา พลหาญ ครู ร.ร.เสลภูมิพิทยาคม
098-289-1900 / Line : nookiikz
 / Facebook

 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ครู ร.ร.ดู่น้อยประชาสรรค์
082-1072895 / waiwai.jaidee@gmail.com / Facebook

ดาวน์โหลดร่างปฏิทินการแข่งขัน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 27
จำนวนทีม 1,305
จำนวนนักเรียน 3,155
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,039
จำนวนกรรมการ 994
ครู+นักเรียน 5,194
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,188
ประกาศผลแล้ว 195/195 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 38
เมื่อวาน 103
สัปดาห์นี้ 141
สัปดาห์ที่แล้ว 472
เดือนนี้ 1,537
เดือนที่แล้ว 2,071
ปีนี้ 26,967
ทั้งหมด 138,988