สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พนมไพรวิทยาคาร 35 28 24 87 108 17 1 1 126
2 ปทุมรัตต์พิทยาคม 30 24 14 68 105 3 0 2 108
3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 30 24 14 68 83 5 1 0 89
4 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 21 16 10 47 83 7 1 1 91
5 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 12 9 6 27 58 7 4 2 69
6 หนองหมื่นถ่านวิทยา 9 6 7 22 46 11 3 1 60
7 เมืองสรวงวิทยา 7 10 4 21 42 14 2 0 58
8 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 6 3 3 12 34 9 10 0 53
9 ช้างเผือกวิทยาคม 3 3 2 8 21 6 2 1 29
10 ทรายทองวิทยา 2 6 13 21 45 13 1 0 59
11 โพนเมืองประชารัฐ 2 5 7 14 32 13 2 1 47
12 สามขาท่าหาดยาววิทยา 2 4 4 10 26 9 4 1 39
13 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 2 2 4 8 37 9 6 2 52
14 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 2 1 0 3 19 3 2 1 24
15 หนองผึ้งวิทยาคาร 1 7 6 14 32 9 2 2 43
16 โพนสูงประชาสรรค์ 1 3 1 5 22 13 5 2 40
17 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1 2 2 5 24 8 6 1 38
18 อาจสามารถวิทยา 1 1 4 6 28 12 2 1 42
19 หัวโทนวิทยา 1 1 3 5 29 9 3 2 41
20 น้ำใสวรวิทย์ 1 0 5 6 19 14 5 1 38
21 มัธยมวัดกลาง 1 0 0 1 3 2 1 0 6
22 เชื้อจรูญวิทย์ 0 3 2 5 23 13 4 2 40
23 มัธยมวัดธาตุ 0 1 2 3 23 10 8 2 41
24 หนองฮีเจริญวิทย์ 0 0 3 3 34 12 5 1 51
25 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 0 0 1 1 13 7 4 0 24
26 หินกองวิทยาคาร 0 0 0 0 15 4 1 1 20
27 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 0 0 0 0 8 1 2 0 11
28 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 0 0 0 0 7 6 1 1 14
29 โพธิ์ทองพิทยาคม 0 0 0 0 6 4 3 0 13
รวม 170 159 141 470 1,025 250 91 29 1,366