สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พนมไพรวิทยาคาร 108 17 1 1 126
2 ปทุมรัตต์พิทยาคม 105 3 0 2 108
3 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 83 7 1 1 91
4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 83 5 1 0 89
5 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 58 7 4 2 69
6 หนองหมื่นถ่านวิทยา 46 11 3 1 60
7 ทรายทองวิทยา 45 13 1 0 59
8 เมืองสรวงวิทยา 42 14 2 0 58
9 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 37 9 6 2 52
10 หนองฮีเจริญวิทย์ 34 12 5 1 51
11 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 34 9 10 0 53
12 โพนเมืองประชารัฐ 32 13 2 1 47
13 หนองผึ้งวิทยาคาร 32 9 2 2 43
14 หัวโทนวิทยา 29 9 3 2 41
15 อาจสามารถวิทยา 28 12 2 1 42
16 สามขาท่าหาดยาววิทยา 26 9 4 1 39
17 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 24 8 6 1 38
18 เชื้อจรูญวิทย์ 23 13 4 2 40
19 มัธยมวัดธาตุ 23 10 8 2 41
20 โพนสูงประชาสรรค์ 22 13 5 2 40
21 ช้างเผือกวิทยาคม 21 6 2 1 29
22 น้ำใสวรวิทย์ 19 14 5 1 38
23 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 19 3 2 1 24
24 หินกองวิทยาคาร 15 4 1 1 20
25 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 13 7 4 0 24
26 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 8 1 2 0 11
27 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 7 6 1 1 14
28 โพธิ์ทองพิทยาคม 6 4 3 0 13
29 มัธยมวัดกลาง 3 2 1 0 6
รวม 1,025 250 91 29 1,395