สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พนมไพรวิทยาคาร 115 18 1 1 134
2 ปทุมรัตต์พิทยาคม 106 3 0 2 109
3 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 84 7 1 1 92
4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 84 5 1 0 90
5 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 58 7 4 2 69
6 ทรายทองวิทยา 47 13 1 0 61
7 หนองหมื่นถ่านวิทยา 46 11 3 1 60
8 เมืองสรวงวิทยา 45 14 2 0 61
9 หนองฮีเจริญวิทย์ 38 12 5 1 55
10 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 37 10 6 2 53
11 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 34 9 10 0 53
12 โพนเมืองประชารัฐ 32 13 2 1 47
13 หนองผึ้งวิทยาคาร 32 9 2 2 43
14 หัวโทนวิทยา 29 9 3 2 41
15 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 29 8 6 1 43
16 อาจสามารถวิทยา 28 12 2 1 42
17 สามขาท่าหาดยาววิทยา 28 9 4 1 41
18 มัธยมวัดธาตุ 24 10 8 2 42
19 เชื้อจรูญวิทย์ 23 13 4 2 40
20 ช้างเผือกวิทยาคม 23 6 2 1 31
21 โพนสูงประชาสรรค์ 22 13 5 2 40
22 น้ำใสวรวิทย์ 20 14 5 1 39
23 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 19 3 2 1 24
24 หินกองวิทยาคาร 17 4 1 1 22
25 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 14 7 4 0 25
26 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 8 1 2 0 11
27 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 7 6 1 1 14
28 โพธิ์ทองพิทยาคม 6 4 3 0 13
29 มัธยมวัดกลาง 3 2 1 0 6
รวม 1,058 252 91 29 1,401