หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 44 73 57
2 004 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 111 420 197
3 005 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 36 76 49
4 007 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 61 108 85
5 008 โรงเรียนทรายทองวิทยา 66 143 89
6 010 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 28 47 39
7 011 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 41 82 65
8 012 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 112 372 193
9 013 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 156 590 270
10 020 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 45 85 65
11 021 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 94 271 157
12 022 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 82 241 122
13 023 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 20 29 25
14 024 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 50 91 67
15 025 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 63 180 105
16 026 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 61 128 91
17 027 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 47 90 61
18 028 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 29 40 35
19 030 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 47 80 61
20 019 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 72 141 98
21 029 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 59 120 81
22 014 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 13 21 16
23 016 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 54 135 84
24 015 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 55 118 75
25 006 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 43 72 57
26 003 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 0 0 0
27 009 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 11 22 15
28 001 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 31 42 35
29 017 โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 6 15 11
30 018 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 47 105 71
รวม 1584 3937 2376
6313

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]