หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 156 115 85.19% 18 13.33% 1 0.74% 1 0.74% 135
2 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 112 106 95.5% 3 2.7% 0 0% 2 1.8% 111
3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 111 84 90.32% 7 7.53% 1 1.08% 1 1.08% 93
4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 94 84 93.33% 5 5.56% 1 1.11% 0 0% 90
5 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 82 58 81.69% 7 9.86% 4 5.63% 2 2.82% 71
6 โรงเรียนทรายทองวิทยา 66 47 77.05% 13 21.31% 1 1.64% 0 0% 61
7 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 63 46 75.41% 11 18.03% 3 4.92% 1 1.64% 61
8 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 72 45 73.77% 14 22.95% 2 3.28% 0 0% 61
9 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 61 38 67.86% 12 21.43% 5 8.93% 1 1.79% 56
10 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 61 37 67.27% 10 18.18% 6 10.91% 2 3.64% 55
11 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 59 34 64.15% 9 16.98% 10 18.87% 0 0% 53
12 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 55 32 66.67% 13 27.08% 2 4.17% 1 2.08% 48
13 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 50 32 71.11% 9 20% 2 4.44% 2 4.44% 45
14 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 47 29 67.44% 9 20.93% 3 6.98% 2 4.65% 43
15 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 44 29 65.91% 8 18.18% 6 13.64% 1 2.27% 44
16 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 47 28 65.12% 12 27.91% 2 4.65% 1 2.33% 43
17 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 45 28 66.67% 9 21.43% 4 9.52% 1 2.38% 42
18 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 47 24 54.55% 10 22.73% 8 18.18% 2 4.55% 44
19 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 43 23 54.76% 13 30.95% 4 9.52% 2 4.76% 42
20 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 36 23 71.88% 6 18.75% 2 6.25% 1 3.13% 32
21 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 54 22 52.38% 13 30.95% 5 11.9% 2 4.76% 42
22 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 41 20 50% 14 35% 5 12.5% 1 2.5% 40
23 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 28 19 76% 3 12% 2 8% 1 4% 25
24 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 29 17 73.91% 4 17.39% 1 4.35% 1 4.35% 23
25 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 31 14 56% 7 28% 4 16% 0 0% 25
26 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
27 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 20 7 46.67% 6 40% 1 6.67% 1 6.67% 15
28 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 13 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
29 โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]