หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2304 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2207 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 2306 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 2306 7 ต.ค. 2559 08.30-12.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร หอประชุมพละศึกษา ชั้น 1 6 ต.ค. 2559 08.30-11.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร หอประชุมพละศึกษา ชั้น 1 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2203 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2203 7 ต.ค. 2559 08.30-12.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 2308 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 2202 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2202 7 ต.ค. 2559 08.30-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]