เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 ต.ค. 2559
6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 


สามารถโหลดเกียรติบัตรได้แล้ว


 
 
 
1. โครงงานทดลอง ม.ต้น และ ม.ปลาย
2. โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
3. สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย


โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย 
ส่งรูปเล่มที่ กรรมการกลาง 6 เล่ม

 
* หัวข้อการแข่งขัน รายการตัดต่อภาพยนต์ (คอมพิวเตอร์) คือ "ไทยแลนด์ 4.0" *
 
* ให้ทีมที่ทำการแข่งขันรายการโครงงานอาชีพ โครงงานคอมพิวเตอร์ และโครงงานหุ่นยนต์ เตรียมโต๊ะจัดแสดงผลงานมาด้วย (ทางสนามแข่งไม่มีให้) *
 
*ปรับเวลาการแข่งขันโครงงานอาชีพ ให้
      ม.ต้น แข่งขันช่วงเช้า
      ม.ปลาย แข่งขันช่วงบ่าย 


*รายการแข่งขันร้องเพลงทุกรายการ 
      ม.ต้น แข่งขันวันที่ 6 ตุลาคม 2559
      ม.ปลาย แข่งขันวันที่ 7 ตุลาคม 2559


* ข้อสอบแข่งขัน รายการ GSP ม.ต้น
   ข้อ 1 เป็นเนื้อหา ม.1
   ข้อ 2 เป็นเนื้อหา ม.2
   ข้อ 3 เป็นเนื้อหา ม.3 เทอมต้น
   ข้อ 4 เป็นการแก้ปัญหา
   ข้อ 5 ประชารัฐร่วมใจเยาวชนไทยก้าวหน้า


* ข้อสอบแข่งขัน รายการ GSP ม.ปลาย

   ข้อ 1 เป็นเนื้อหา ม.4
   ข้อ 2 เป็นเนื้อหา ม.5
   ข้อ 3 เป็นเนื้อหา ม.6 
   ข้อ 4 ทักษะการสร้าง

   ข้อ 5 หัวข้อ"ออนซอนงานศิลป์ถิ่นอีสาน"
 
*รายการแข่งขันที่ใช้คอมพิวเตอร์ ให้แต่ละโรงเรียนเตรียม หูฟังและไมค์มาเอง*
 
*รายการแข่งขันขับร้องเดียวทุกประเภท
   ม.ต้น แข่งวันที่ 6 ตุลาคม 2559        
   ม.ปลาย แข่งวันที่ 7 ตุลาคม 2559
   ประเภทหญิง แข่ง ช่วงเช้า 09.00- 12.00         
   ประเภทชายแข่งช่วง บ่าย 13.00 - 16.00 
        (หรือตามแต่ความเหมาะสมของแต่ละรายการโดยกรรมการเป็นผู้กำหนด)


* หัวข้อ "70 ปีครองราชย์"
  1. ลายเส้น ม.ต้น ม.ปลาย
  2. ศิลป์สร้างสรรค์ ม.ต้น ม.ปลาย
  3.วาดภาพระบายสี ม.ต้น ม.ปลาย
  4.ปะติด ม.ต้น


*ประติมากรรม ม.ต้น ม.ปลาย หัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียง"*

*ภาพไทยประเพณี ม.ต้น ม.ปลาย หัวข้อ "ประเพณีไทย" *

*ภาพไทยเอกรงค์ ม.ต้น ม.ปลาย  กนกนารี กระบี่ คชะ  *


สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม และกรรมการตัดสินได้แล้ว
มีการปรับเปลี่ยนตารางแข่งขันบางกิจกรรม กรุณาตรวจสอบรายการแข่งขันที่ท่านรับผิดชอบด้วยนะครับ

 

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานแต่ละศูนย์การแข่งขันกลุ่มที่ 2 
  รอง ผอ.สุพัตน์  บรรณาลัย   081-871-9776
   นายสมเด็จ  ศรีใส     081-377-4934

                                                                           
ผู้ดูแลระบบ
 นายเรืองกิตต์  เอราวรรณ 
ครู ร.ร.พนมไพรวิทยาคาร
083-359-9922

center

 นายวุฒิไกร  คำแฝง 
ครู ร.ร.กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
089-274-7594 
admin

E-Mail Admin : big4work@hotmail.com

ผู้ดูแลระบบเขต

 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ครู ร.ร.ดู่น้อยประชาสรรค์
082-1072895 / waiwai.jaidee@gmail.com / Facebook

ดาวน์โหลดร่างปฏิทินการแข่งขันโซน2

 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน

Windows 8.1 office 2013  adobe cs 6.0
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 30
จำนวนทีม 1,584
จำนวนนักเรียน 3,937
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,376
จำนวนกรรมการ 1,320
ครู+นักเรียน 6,313
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,633
ประกาศผลแล้ว 188/224 (83.93%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 9
สัปดาห์นี้ 88
สัปดาห์ที่แล้ว 76
เดือนนี้ 278
เดือนที่แล้ว 453
ปีนี้ 2,797
ทั้งหมด 126,040