สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีศึกษา 41 28 12 81 96 6 2 0 104
2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 26 22 13 61 79 5 0 1 84
3 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 19 12 14 45 53 5 5 3 63
4 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 17 20 17 54 64 11 3 1 78
5 พระกุมารร้อยเอ็ด 13 12 9 34 54 7 4 2 65
6 ขัติยะวงษา 8 3 2 13 25 4 7 2 36
7 ธงธานี 8 2 1 11 27 3 1 1 31
8 ไพโรจน์วิชชาลัย 5 7 7 19 30 7 3 4 40
9 พลับพลาวิทยาคม 5 3 1 9 18 4 2 2 24
10 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 5 2 7 14 35 6 9 5 50
11 เชียงขวัญพิทยาคม 5 2 1 8 33 8 5 6 46
12 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 4 7 5 16 41 7 7 4 55
13 โคกล่ามพิทยาคม 4 5 10 19 44 13 8 2 65
14 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 4 4 2 10 24 10 4 4 38
15 ธวัชบุรีวิทยาคม 3 6 7 16 30 6 5 4 41
16 เมืองน้อยวิทยาคม 3 4 0 7 12 1 1 4 14
17 ศรีธวัชวิทยาลัย 3 2 4 9 19 4 2 0 25
18 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 2 9 6 17 32 11 5 1 48
19 สตรีศึกษา 2 1 0 1 2 9 4 3 1 16
20 ดู่น้อยประชาสรรค์ 0 3 5 8 20 2 3 0 25
21 เทอดไทยวิทยาคม 0 2 1 3 15 6 3 2 24
22 ม่วงลาดวิทยาคาร 0 2 0 2 10 13 6 5 29
23 การกุศลวัดสระทอง 0 1 1 2 15 3 5 1 23
24 เทศบาลหนองหญ้าม้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 176 158 126 460 785 146 93 55 1,024