สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีศึกษา 41 26 12 79 94 6 2 0 102
2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 26 22 13 61 79 5 0 1 84
3 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 16 18 16 50 59 11 3 1 73
4 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 12 8 12 32 40 5 5 3 50
5 พระกุมารร้อยเอ็ด 11 12 9 32 52 7 4 2 63
6 ธงธานี 8 2 1 11 27 3 1 1 31
7 ไพโรจน์วิชชาลัย 5 7 7 19 30 7 3 4 40
8 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 5 2 7 14 35 6 9 5 50
9 เชียงขวัญพิทยาคม 5 2 1 8 33 8 5 6 46
10 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 4 7 5 16 40 7 7 4 54
11 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 4 4 2 10 24 10 4 4 38
12 ขัติยะวงษา 4 3 1 8 20 4 7 2 31
13 โคกล่ามพิทยาคม 3 5 10 18 43 13 8 2 64
14 ธวัชบุรีวิทยาคม 3 5 7 15 29 6 5 4 40
15 เมืองน้อยวิทยาคม 2 1 0 3 7 1 1 4 9
16 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 6 6 13 28 11 5 1 44
17 ศรีธวัชวิทยาลัย 1 2 4 7 17 4 2 0 23
18 สตรีศึกษา 2 1 0 1 2 9 4 3 1 16
19 ดู่น้อยประชาสรรค์ 0 3 4 7 18 2 3 0 23
20 เทอดไทยวิทยาคม 0 2 1 3 15 6 3 2 24
21 ม่วงลาดวิทยาคาร 0 2 0 2 10 13 6 5 29
22 การกุศลวัดสระทอง 0 1 1 2 15 3 5 1 23
23 พลับพลาวิทยาคม 0 1 1 2 11 4 2 2 17
24 เทศบาลหนองหญ้าม้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 152 141 121 414 735 146 93 55 974