หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีศึกษา 111 96 92.31% 6 5.77% 2 1.92% 0 0% 104
2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 97 79 92.94% 5 5.88% 0 0% 1 1.18% 85
3 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 92 64 81.01% 11 13.92% 3 3.8% 1 1.27% 79
4 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 71 54 80.6% 7 10.45% 4 5.97% 2 2.99% 67
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 78 53 80.3% 5 7.58% 5 7.58% 3 4.55% 66
6 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 75 44 65.67% 13 19.4% 8 11.94% 2 2.99% 67
7 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 67 41 69.49% 7 11.86% 7 11.86% 4 6.78% 59
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 64 35 63.64% 6 10.91% 9 16.36% 5 9.09% 55
9 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 58 33 63.46% 8 15.38% 5 9.62% 6 11.54% 52
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 67 32 65.31% 11 22.45% 5 10.2% 1 2.04% 49
11 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 45 30 68.18% 7 15.91% 3 6.82% 4 9.09% 44
12 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 48 30 66.67% 6 13.33% 5 11.11% 4 8.89% 45
13 โรงเรียนธงธานี 34 27 84.38% 3 9.38% 1 3.13% 1 3.13% 32
14 โรงเรียนขัติยะวงษา 47 25 65.79% 4 10.53% 7 18.42% 2 5.26% 38
15 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 45 24 57.14% 10 23.81% 4 9.52% 4 9.52% 42
16 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 31 20 80% 2 8% 3 12% 0 0% 25
17 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 26 19 76% 4 16% 2 8% 0 0% 25
18 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 26 18 69.23% 4 15.38% 2 7.69% 2 7.69% 26
19 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 27 15 57.69% 6 23.08% 3 11.54% 2 7.69% 26
20 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 26 15 62.5% 3 12.5% 5 20.83% 1 4.17% 24
21 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 22 12 66.67% 1 5.56% 1 5.56% 4 22.22% 18
22 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 39 10 29.41% 13 38.24% 6 17.65% 5 14.71% 34
23 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 22 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
24 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]