หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6207 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6207 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 62076 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6206 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6205 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6204 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6203 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6203 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6202 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6202 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6307 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6306 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6305 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6304 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6303 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6302 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 6407 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 6406 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 6405 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 6404 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]