สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปิยะมหาราชาลัย 35 26 12 73 80 16 9 1 105
2 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 31 20 10 61 76 28 13 3 117
3 เรณูนครวิทยานุกูล 29 17 15 61 76 26 6 2 108
4 อุเทนพัฒนา 27 18 9 54 62 25 8 0 95
5 นครพนมวิทยาคม 25 24 13 62 84 22 15 2 121
6 นาหว้าพิทยาคม 24 13 11 48 49 19 8 5 76
7 นาแกสามัคคีวิทยา 21 12 15 48 62 20 4 2 86
8 บ้านแพงพิทยาคม 18 11 11 40 44 16 12 3 72
9 ธาตุพนม 14 14 18 46 68 15 12 3 95
10 พะทายพิทยาคม 10 8 11 29 34 23 5 1 62
11 ศรีบัวบานวิทยาคม 10 7 6 23 35 11 12 2 58
12 นาทมวิทยา 9 7 6 22 26 20 14 2 60
13 บ้านข่าพิทยาคม 8 8 2 18 23 16 8 2 47
14 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 7 15 11 33 46 23 16 1 85
15 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 7 7 5 19 23 9 4 1 36
16 เชียงยืนวิทยา 7 5 2 14 22 8 5 3 35
17 ปลาปากวิทยา 6 10 12 28 46 25 9 2 80
18 หนองซนพิทยาคม 6 6 1 13 24 10 11 4 45
19 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 6 4 8 18 41 17 9 3 67
20 วังกระแสวิทยาคม 6 4 5 15 23 12 10 6 45
21 บ้านผึ้งวิทยาคม 6 3 4 13 27 9 11 3 47
22 นาแกพิทยาคม 5 10 4 19 41 13 10 7 64
23 คำเตยอุปถัมภ์ 5 7 8 20 37 24 8 10 69
24 ค้อวิทยาคม 5 5 11 21 36 12 13 1 61
25 อุดมพัฒนศึกษา 4 7 2 13 22 10 7 4 39
26 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 4 3 5 12 17 9 7 4 33
27 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 3 7 12 22 21 14 4 1 39
28 นาถ่อนพัฒนา 3 7 4 14 32 14 10 7 56
29 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 3 4 4 11 13 8 12 5 33
30 หนองแวงวิทยานุกูล 3 3 5 11 19 11 11 1 41
31 นาเดื่อพิทยาคม 3 3 3 9 21 14 7 6 42
32 สามผงวิทยาคม 3 3 0 6 11 3 2 2 16
33 โพนแพงพิทยาคม 3 2 4 9 14 14 8 6 36
34 โคกสว่างประชาสรรค์ 3 1 0 4 10 4 6 1 20
35 วังยางวิทยาคม 3 1 0 4 8 9 5 7 22
36 สนธิราษฎร์วิทยา 2 5 5 12 18 15 8 1 41
37 ไชยบุรีวิทยาคม 2 3 4 9 16 11 11 3 38
38 ศรีโคตรบูรณ์ 2 1 1 4 13 16 11 4 40
39 หนองบ่อวิทยานุกูล 2 0 1 3 10 6 8 9 24
40 พระซองสามัคคีวิทยา 1 5 1 7 14 12 9 2 35
41 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 1 3 1 5 6 3 6 2 15
42 ท่าจำปาวิทยา 1 2 2 5 9 6 9 3 24
43 กุดฉิมวิทยาคม 1 2 1 4 16 3 4 3 23
44 ธรรมโฆษิตวิทยา 1 1 2 4 11 8 7 2 26
45 ธรรมากรวิทยานุกูล 1 0 3 4 12 7 5 4 24
46 มหาชัยวิทยาคม 0 3 5 8 18 10 8 1 36
47 รามราชพิทยาคม 0 3 4 7 16 16 11 2 43
48 วัดบึงเหล็ก 0 2 1 3 9 3 7 5 19
49 เทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 0 2 1 3 4 2 1 1 7
50 กุตาไก้วิทยาคม 0 0 3 3 5 3 2 2 10
51 ภูลังกาพิทยาคม 0 0 2 2 10 7 6 2 23
52 สันตยานันท์ 0 0 2 2 3 10 3 2 16
53 หนองโพธิ์พิทยาคม 0 0 0 0 8 2 0 0 10
รวม 376 334 288 998 1,471 669 427 161 2,567