หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 044 โรงเรียนสันตยานันท์ 19 29 25
2 001 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 28 72 40
3 002 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 12 25 19
4 004 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 81 218 136
5 003 โรงเรียนค้อวิทยาคม 66 166 113
6 008 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 43 94 67
7 009 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 44 99 67
8 010 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา 27 56 39
9 012 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 30 54 44
10 011 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา 30 53 40
11 013 โรงเรียนธาตุพนม 104 294 165
12 014 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 132 404 230
13 017 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 41 105 67
14 018 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 17 43 28
15 020 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 71 154 112
16 021 โรงเรียนนาทมวิทยา 62 129 90
17 022 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 83 201 125
18 019 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 50 118 75
19 015 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 71 170 107
20 016 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 100 276 164
21 023 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 57 97 65
22 024 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 54 221 103
23 025 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 77 184 115
24 026 โรงเรียนปลาปากวิทยา 85 212 134
25 027 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 118 320 188
26 028 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 37 102 57
27 029 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 66 155 107
28 032 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 25 53 36
29 033 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 39 93 60
30 034 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 37 86 59
31 035 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 47 95 62
32 037 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 51 153 87
33 038 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 33 61 46
34 039 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 24 52 36
35 041 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 63 143 89
36 040 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ 44 116 64
37 042 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 44 94 62
38 043 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 122 369 218
39 045 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 18 45 30
40 046 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 52 101 69
41 047 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 33 53 46
42 049 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 42 67 61
43 048 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม 12 30 13
44 050 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 47 101 71
45 051 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 98 274 162
46 052 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 73 158 104
47 006 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 38 123 69
48 036 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 110 234 140
49 005 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 24 54 41
50 031 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 88 226 143
51 030 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 43 82 59
52 007 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 41 100 63
53 053 โรงเรียนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 9 13 11
รวม 2862 7027 4423
11450

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]