หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 132 84 68.29% 22 17.89% 15 12.2% 2 1.63% 123
2 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 118 80 75.47% 16 15.09% 9 8.49% 1 0.94% 106
3 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 122 76 63.33% 28 23.33% 13 10.83% 3 2.5% 120
4 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 110 76 69.09% 26 23.64% 6 5.45% 2 1.82% 110
5 โรงเรียนธาตุพนม 104 68 69.39% 15 15.31% 12 12.24% 3 3.06% 98
6 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 98 62 65.26% 25 26.32% 8 8.42% 0 0% 95
7 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 100 62 70.45% 20 22.73% 4 4.55% 2 2.27% 88
8 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 83 49 60.49% 19 23.46% 8 9.88% 5 6.17% 81
9 โรงเรียนปลาปากวิทยา 85 46 56.1% 25 30.49% 9 10.98% 2 2.44% 82
10 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 88 46 53.49% 23 26.74% 16 18.6% 1 1.16% 86
11 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 77 44 58.67% 16 21.33% 12 16% 3 4% 75
12 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 73 41 58.57% 17 24.29% 9 12.86% 3 4.29% 70
13 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 71 41 57.75% 13 18.31% 10 14.08% 7 9.86% 71
14 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 81 37 46.84% 24 30.38% 8 10.13% 10 12.66% 79
15 โรงเรียนค้อวิทยาคม 66 36 58.06% 12 19.35% 13 20.97% 1 1.61% 62
16 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 63 35 58.33% 11 18.33% 12 20% 2 3.33% 60
17 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 66 34 53.97% 23 36.51% 5 7.94% 1 1.59% 63
18 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 71 32 50.79% 14 22.22% 10 15.87% 7 11.11% 63
19 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 54 27 54% 9 18% 11 22% 3 6% 50
20 โรงเรียนนาทมวิทยา 62 26 41.94% 20 32.26% 14 22.58% 2 3.23% 62
21 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 52 24 48.98% 10 20.41% 11 22.45% 4 8.16% 49
22 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 57 23 46.94% 16 32.65% 8 16.33% 2 4.08% 49
23 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 51 23 45.1% 12 23.53% 10 19.61% 6 11.76% 51
24 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 37 23 62.16% 9 24.32% 4 10.81% 1 2.7% 37
25 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 47 22 51.16% 10 23.26% 7 16.28% 4 9.3% 43
26 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 38 22 57.89% 8 21.05% 5 13.16% 3 7.89% 38
27 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 50 21 43.75% 14 29.17% 7 14.58% 6 12.5% 48
28 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 41 21 52.5% 14 35% 4 10% 1 2.5% 40
29 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 42 19 45.24% 11 26.19% 11 26.19% 1 2.38% 42
30 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 44 18 42.86% 15 35.71% 8 19.05% 1 2.38% 42
31 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 39 18 48.65% 10 27.03% 8 21.62% 1 2.7% 37
32 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 43 17 45.95% 9 24.32% 7 18.92% 4 10.81% 37
33 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 47 16 35.56% 16 35.56% 11 24.44% 2 4.44% 45
34 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 41 16 39.02% 11 26.83% 11 26.83% 3 7.32% 41
35 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 28 16 61.54% 3 11.54% 4 15.38% 3 11.54% 26
36 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 43 14 33.33% 14 33.33% 8 19.05% 6 14.29% 42
37 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 37 14 37.84% 12 32.43% 9 24.32% 2 5.41% 37
38 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ 44 13 29.55% 16 36.36% 11 25% 4 9.09% 44
39 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 44 13 34.21% 8 21.05% 12 31.58% 5 13.16% 38
40 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 30 12 42.86% 7 25% 5 17.86% 4 14.29% 28
41 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา 30 11 39.29% 8 28.57% 7 25% 2 7.14% 28
42 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 18 11 61.11% 3 16.67% 2 11.11% 2 11.11% 18
43 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 25 10 40% 7 28% 6 24% 2 8% 25
44 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 33 10 30.3% 6 18.18% 8 24.24% 9 27.27% 33
45 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 24 10 47.62% 4 19.05% 6 28.57% 1 4.76% 21
46 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา 27 9 33.33% 6 22.22% 9 33.33% 3 11.11% 27
47 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 24 9 37.5% 3 12.5% 7 29.17% 5 20.83% 24
48 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 33 8 27.59% 9 31.03% 5 17.24% 7 24.14% 29
49 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม 12 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
50 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 17 6 35.29% 3 17.65% 6 35.29% 2 11.76% 17
51 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
52 โรงเรียนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
53 โรงเรียนสันตยานันท์ 19 3 16.67% 10 55.56% 3 16.67% 2 11.11% 18
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]