หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือหนองญาติ 14 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ต้องไปถึงสถานแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 ค่ายลูกเสือหนองญาติ 15 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ต้องไปถึงสถานแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ห้อง แนะแนว 14 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ห้อง แนะแนว 14 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ห้อง แนะแนว 14 ก.ย. 2559 13.00-16.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีชมพู ห้อง 426, 427, 428 14 ก.ย. 2559 09.00-15.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีชมพู ห้อง 426, 427, 428 15 ก.ย. 2559 09.00-15.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ห้อง 238 14 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ห้อง 238 14 ก.ย. 2559 13.00-16.00
-
10 700 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ห้อง 234, 235 14 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
11 699 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ห้อง 235, 235 15 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
12 701 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ห้อง 232, 234 14 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
13 702 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ห้อง 232, 233 15 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
14 703 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเหลือง ห้อง 312 14 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
15 704 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเหลือง ห้อง 312 14 ก.ย. 2559 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]