เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
เอแม็ท คาคม และซูโดกุ
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
14 ก.ย. 2559
15 ก.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
**เขตพื้นที่จะโอนข้อมูลไประดับภาค**
วันที่ 21 พ.ย. 59

ตัวแทนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ครู นักเรียน ให้ติดต่อที่ศูนย์จัดการแข่งขันฯ
ก่อนโอนข้อมูลไประดับภาค

**********************************

[เว็บไซต์การแข่งขันระดับภาค สพม.]

********************************** 
 
ประกาศจากศูนย์จัดการแข่งขัน
User : Pass : จะส่งไปทาง E-OFFICE

ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพ แจ้งเปลี่ยนตารางการแข่งขันสนามการแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมเนื่องจากเหตุพายุฝน ตรวจสอบตารางการแข่งขันใหม่ 
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แจ้ง การแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.ต้น  ม.ปลาย ตอนที่ 2 ทำปฎิบัติการทดลอง การใช้กล้องจุลทรรศน์ดูเซลล์ว่านกาบหอยและวัดขนาด
ศูนย์การเรียนรู้ สังคมศึกษา แจ้งปรับปรุง รายละเอียดการแข่งขัน
ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
หุ่นยนต์ทุกรายการ แข่งขันที่ ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง โรงเรียนนครนพมวิทยาคม
- [ข้อสรุปการแข่งขันหุ่นยนต์ กลุ่ม 1 กลุ่ม 2] 
-
[
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.ต้น โจทย์การแข่งขัน มี 3 เรื่อง 1. ห้องรับแขก 2.ห้องนอน . ห้องน้ำโดยแต่ละห้องให้มีอุปกรณ์อย่างน้อย  ห้องละ 5 ชิ้น ]
- [การแข่งขันการสร้าง Webpage  ประเภท Web Editor  ม.ต้น และ ม.ปลาย โจทย์การแข่งขัน มี 2 เรื่อง 1.อาเซียน 2.เขตเศรษฐกิจพิเศษ]
กิจกรรม คอมพิวเตอร์ แจ้งหัวข้อแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์สั้น 
การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์
ให้เตรียมโต๊ะและอุปกรณ์อื่นๆมาด้วย

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคนเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วยในวันแข่งขัน 
- กิจกรรมแกะสลักผักผลไม้ ม.ต้น และ ม.ปลาย ผักหรือผลไม้ที่นำมาแกะสลัก สามารถนำไปรับประทาน หรือประกอบอาหารได้จริงในชีวิตประจำวันได้สะดวก อย่างน้อย 5 ชนิด 

 
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา แจ้งแนวปฏิบัติการออกข้อสอบ และ ระเบียบการแข่งขันการตอบปัญหา และแอโรบิก
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 หัวข้อแข่งขัน 1.ค่านิยมไทย 12 ประการ 2.อยู่ดีกินดีด้วยวิถีพอเพียง 3. เป็นหนึ่งโดยไม่พึงสารเสพติด กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 หัวข้อแข่งขัน 1.ประไทย 4.0 2.ปีทองการท่องเที่ยวไทย 3.อยู่ดีกินดีด้วยวิถึพอเพียง (คณะกรรมการจะจับฉลากหัวข้อในวันแข่งขัน) 
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้มาเอง
ใบขออนุญาตเปลี่ยนตัว หรือแก้ไขรายชื่อ ใช้ในวันที่ 7- 8 กันยายนนี้

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม Cossword ไม่มีการจัดการแข่งขัน)
- ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการตัดสินการประกวดอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ม.ต้น และม.ปลาย 
รายละเอียด

- ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพิ่มกิจกรรมการแข่งขัน เอเม็ท คำคม ซูโดกุ �(การแข่งขันสิ้นสุดในเขตพื้นที่)
- ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บทอาขยานฯ
- กิจกรรมทุกกิจกรรม ที่ต้องส่งรูปเล่มโครงงาน ให้ส่งให้คณะกรรมการตัดสินในวันประชุม วันที่ 11 กันยายน 2559 เท่านั้น
- ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หัวข้อแข่งขันคลิ๊ก�
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

—————-  กิจกรรมท้องถิ่น ————–

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  •  
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 53
จำนวนทีม 2,862
จำนวนนักเรียน 7,027
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,423
จำนวนกรรมการ 1,743
ครู+นักเรียน 11,450
ครู+นักเรียน+กรรมการ 13,193
ประกาศผลแล้ว 201/226 (88.94%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 4
เมื่อวาน 74
สัปดาห์นี้ 641
สัปดาห์ที่แล้ว 786
เดือนนี้ 1,972
เดือนที่แล้ว 3,452
ปีนี้ 34,752
ทั้งหมด 285,884