สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมายวิทยา 39 23 13 75 64 20 9 11 93
2 ชุมพวงศึกษา 22 30 13 65 53 18 9 7 80
3 ภู่วิทยา 17 15 14 46 35 25 10 9 70
4 ประทาย 14 11 6 31 24 12 15 10 51
5 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 12 6 9 27 19 12 9 9 40
6 พิมายดำรงวิทยาคม 7 7 10 24 16 12 9 13 37
7 นิคมพิมายศึกษา 6 7 4 17 17 7 5 9 29
8 เพชรหนองขาม 6 3 2 11 12 8 2 6 22
9 วัดบ้านโคกหนองแวง 3 4 0 7 10 7 2 6 19
10 สาหร่ายวิทยาคม 3 3 4 10 9 3 4 7 16
11 ช่องแมววิทยาคม 3 3 1 7 7 4 2 4 13
12 ตลาดไทรพิทยาคม 2 4 2 8 4 10 7 8 21
13 ท่าลาด 2 2 4 8 6 9 4 8 19
14 บ้านประสุข 2 1 2 5 4 5 3 4 12
15 บ้านสำพะเนียง 2 1 0 3 2 2 2 6 6
16 บ้านละโว้ 2 0 0 2 1 2 0 0 3
17 มิตรภาพวิทยา 1 3 3 7 9 5 6 5 20
18 วังไม้แดงพิทยาคม 1 3 3 7 8 8 4 9 20
19 กระเบื้องนอกพิทยาคม 1 1 3 5 6 5 6 10 17
20 หันห้วยทรายพิทยาคม 1 1 1 3 2 4 5 7 11
21 บ้านอ้อประชาสามัคคี 1 1 0 2 1 5 1 1 7
22 บ้านโนนยอ 1 0 0 1 4 3 4 0 11
23 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 0 2 0 2 1 3 6 6 10
24 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 0 0 1 1 0 4 3 2 7
25 ดอนมัน 0 0 0 0 2 1 2 4 5
26 เมืองยางศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 3 0
รวม 148 131 95 374 316 194 129 164 639