สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมายวิทยา 39 23 13 75 64 20 9 11 93
2 ชุมพวงศึกษา 22 30 13 65 53 18 9 7 80
3 ภู่วิทยา 17 15 14 46 35 25 10 9 70
4 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 15 6 9 30 22 12 9 9 43
5 ประทาย 14 12 7 33 26 12 15 10 53
6 พิมายดำรงวิทยาคม 7 7 10 24 16 12 9 13 37
7 นิคมพิมายศึกษา 7 7 4 18 18 7 5 9 30
8 วัดบ้านโคกหนองแวง 7 4 1 12 14 8 2 6 24
9 เพชรหนองขาม 6 3 2 11 12 8 2 6 22
10 บ้านอ้อประชาสามัคคี 4 2 0 6 5 5 1 1 11
11 สาหร่ายวิทยาคม 3 3 4 10 9 3 4 7 16
12 ช่องแมววิทยาคม 3 3 1 7 7 4 2 4 13
13 บ้านสำพะเนียง 3 1 0 4 3 2 2 6 7
14 ตลาดไทรพิทยาคม 2 4 2 8 4 10 7 8 21
15 ท่าลาด 2 2 4 8 6 9 4 8 19
16 บ้านประสุข 2 1 2 5 4 5 3 4 12
17 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 2 0 1 3 2 4 3 2 9
18 บ้านละโว้ 2 0 0 2 1 2 0 0 3
19 วังไม้แดงพิทยาคม 1 4 3 8 9 8 4 9 21
20 มิตรภาพวิทยา 1 3 3 7 9 5 6 5 20
21 กระเบื้องนอกพิทยาคม 1 1 3 5 6 5 6 10 17
22 หันห้วยทรายพิทยาคม 1 1 1 3 2 4 5 7 11
23 บ้านโนนยอ 1 0 0 1 4 3 4 0 11
24 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 0 2 0 2 1 3 6 6 10
25 ดอนมัน 0 0 0 0 2 1 2 4 5
26 เมืองยางศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 3 0
รวม 162 134 97 393 334 195 129 164 658