หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนบึงพะไล 52 123 77
2 009 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 82 233 127
3 015 โรงเรียนสีดาวิทยา 67 185 109
4 001 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 86 220 131
5 003 โรงเรียนเทพาลัย 51 107 66
6 012 โรงเรียนเมืองคง 141 446 243
7 002 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 17 35 20
8 007 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 22 54 32
9 014 โรงเรียนวานิชวิทยา 18 41 22
10 018 โรงเรียนอมรศิลป์ 37 93 49
11 006 โรงเรียนบัวลาย 38 65 43
12 008 โรงเรียนบัวใหญ่ 55 107 72
13 011 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 27 41 37
14 013 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 28 54 36
15 016 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 24 65 30
16 017 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 42 98 55
17 004 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 0 0 0
18 005 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 0 0 0
รวม 787 1967 1149
3116

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]