หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองคง 141 85 61.15% 27 19.42% 14 10.07% 13 9.35% 139
2 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 82 45 59.21% 13 17.11% 8 10.53% 10 13.16% 76
3 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 86 39 47.56% 19 23.17% 12 14.63% 12 14.63% 82
4 โรงเรียนบัวใหญ่ 55 30 56.6% 9 16.98% 7 13.21% 7 13.21% 53
5 โรงเรียนสีดาวิทยา 67 23 35.94% 17 26.56% 14 21.88% 10 15.63% 64
6 โรงเรียนเทพาลัย 51 23 48.94% 7 14.89% 6 12.77% 11 23.4% 47
7 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 28 17 65.38% 5 19.23% 0 0% 4 15.38% 26
8 โรงเรียนบึงพะไล 52 15 30% 10 20% 7 14% 18 36% 50
9 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 24 13 56.52% 3 13.04% 3 13.04% 4 17.39% 23
10 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 42 12 31.58% 9 23.68% 6 15.79% 11 28.95% 38
11 โรงเรียนอมรศิลป์ 37 8 22.22% 12 33.33% 7 19.44% 9 25% 36
12 โรงเรียนบัวลาย 38 7 18.42% 10 26.32% 11 28.95% 10 26.32% 38
13 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 27 7 29.17% 6 25% 8 33.33% 3 12.5% 24
14 โรงเรียนวานิชวิทยา 18 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 3 20% 15
15 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 22 5 23.81% 4 19.05% 4 19.05% 8 38.1% 21
16 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 17 3 18.75% 3 18.75% 2 12.5% 8 50% 16
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]