ภาษาต่างประเทศ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 633
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน ชนะเลิศ
2 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 324
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 323
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 พระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69.30 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 632
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 115
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 623
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.83 ทอง ชนะเลิศ
2 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 610
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 609
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 123
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 พระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 100
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 056
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.40 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 607
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 084
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 4
5 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 5
6 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 039
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.40 ทอง ชนะเลิศ
2 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 079
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.86 ทอง ชนะเลิศ
2 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94.29 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.57 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 624
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 606
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.20 ทอง 4
5 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.60 ทอง 5
6 หนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 6
7 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.60 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 5
6 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 6
7 หนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 7
8 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 7
9 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 126
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 พระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 125
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 4
5 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 121
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61 ทองแดง ชนะเลิศ
2 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 พระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 50 เข้าร่วม 4
5 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 089
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 634
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64 ทองแดง 4
5 ขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62 ทองแดง 5
6 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 50 เข้าร่วม 6
7 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 47 เข้าร่วม 7
8 พระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 30 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 5
6 พระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67 ทองแดง 6
7 ขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง 7
8 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 58 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 114
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 55 เข้าร่วม 4
5 ทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 52 เข้าร่วม 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 080
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 4
5 หนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 4
6 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 6
7 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 7
8 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 8
9 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 8
10 ขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 10
11 ทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69 ทองแดง 11
12 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 58 เข้าร่วม 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน