หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 25 67 38
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 36 56 43
3 024 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 2 2 2
4 005 โรงเรียนด่านขุนทด 76 156 112
5 002 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 50 121 63
6 003 โรงเรียนขามสะแกแสง 95 290 169
7 010 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 35 73 46
8 014 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 85 229 134
9 022 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 41 87 62
10 023 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 19 42 32
11 012 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 43 88 63
12 017 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง 0 0 0
13 020 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ 17 22 21
14 021 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา 0 0 0
15 006 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 34 62 41
16 011 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 1 1 1
17 013 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 63 138 93
18 015 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 6 10 6
19 016 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา 14 23 19
20 018 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 31 64 41
21 019 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 6 12 8
22 007 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 9 9 9
23 009 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 69 207 104
24 008 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ 20 32 29
รวม 777 1791 1136
2927

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]