หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนขามสะแกแสง 95 54 58.7% 14 15.22% 10 10.87% 14 15.22% 92
2 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 85 37 46.25% 21 26.25% 8 10% 14 17.5% 80
3 โรงเรียนด่านขุนทด 76 33 47.83% 22 31.88% 4 5.8% 10 14.49% 69
4 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 69 25 37.31% 17 25.37% 11 16.42% 14 20.9% 67
5 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 43 20 46.51% 11 25.58% 5 11.63% 7 16.28% 43
6 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 63 17 29.31% 18 31.03% 10 17.24% 13 22.41% 58
7 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 41 17 43.59% 6 15.38% 5 12.82% 11 28.21% 39
8 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 35 14 43.75% 10 31.25% 5 15.63% 3 9.38% 32
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 36 12 38.71% 7 22.58% 2 6.45% 10 32.26% 31
10 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 31 12 46.15% 6 23.08% 2 7.69% 6 23.08% 26
11 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 50 11 22.92% 12 25% 10 20.83% 15 31.25% 48
12 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 25 9 39.13% 5 21.74% 2 8.7% 7 30.43% 23
13 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 34 6 18.75% 6 18.75% 8 25% 12 37.5% 32
14 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 19 6 31.58% 3 15.79% 3 15.79% 7 36.84% 19
15 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ 20 2 10.53% 7 36.84% 4 21.05% 6 31.58% 19
16 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 6 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
17 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ 17 2 12.5% 0 0% 6 37.5% 8 50% 16
18 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา 14 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 5 55.56% 9
19 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
20 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 9 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
21 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
22 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]