เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
23 ก.ย. 2559
24 ก.ย. 2559
25 ก.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศ !!!!
1. ลำดับการแข่งขันระดับภาค
    - สพม.เขต31 (โซนนครราชสีมา เขต 1)  ลำดับการแข่งขันที่ 55
    - สพม.เขต31 (โซนนครราชสีมา เขต 2)  ลำดับการแข่งขันที่ 56
    - สพม.เขต31 (โซนนครราชสีมา เขต 3)  ลำดับการแข่งขันที่ 57
    - สพม.เขต31 (โซนนครราชสีมา เขต 4)  ลำดับการแข่งขันที่ 58
    - สพม.เขต31 (โซนนครราชสีมา เขต 5)  ลำดับการแข่งขันที่ 59
    - สพม.เขต31 (โซนนครราชสีมา เขต 6)  ลำดับการแข่งขันที่ 60
    - สพม.เขต31 (โซนนครราชสีมา เขต 7)  ลำดับการแข่งขันที่ 61
2.เรื่องการแก้ไขและเปลี่ยนตัว นักเรียน/ครู แต่ละทีมสามารถแก้ไขได้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 โดยแต่ละทีมส่งรายละเอียดมาทางผู้ดูแลระบบตามรายละเอียดข้างล่างนี้
รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้ประสานงาน

 

- นายธัญพิสิษฐ์  อ่อนศรี Tel : 087-0999197
     E-mail : tunyapisit1627@hotmail.com
    รับผิดชอบโรงเรียนสังกัด สพม.31 และ สพป.

  - นายบดินทร์  สิงหะ Tel : 089-846-8706
    E-mail : baskza@gmail.com
    รับผิดชอบโรงเรียนสังกัด อบจ.นม. และ โรงเรียนเอกชน


 
 
  ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนแปลงวัน และสถานที่แข่งขันเครื่องบินพลังยาง

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

 
 
ประเภท เดิม ใหม่ (เปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559)
บินนาน วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 สถานที่วัดป่าศรัทธารวม วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 สถานที่ชั้นล่างอาคาร 4 โรงเรียนบุญวัฒนา
บินไกล วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 สถานที่วัดป่าศรัทธารวม วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 สถานที่วัดป่าศรัทธารวม
 
  ประชาสัมพันธ์
กติกาหุ่นยนต์ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

-กติกาหุ่นยนต์-ม.ต้น
-กติกาหุ่นยนต์-ม.ปลาย
 
  ประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน ฯ และกำหนดการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
  ประชาสัมพันธ์จากศูนย์แข่งขันคอมพิวเตอร์
1. รายการโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1- ม.3 และ ม.4- ม.6 
   ส่งเล่มรายงานภายในวันที่ 19 กันยายน 2559 
   โดยส่งมาที่
    นางลภัสฎา  จีรฤทธิพล
     โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
    83 หมู่ 9 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.โพธิ์กลาง
    อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
   โดยกรรมการจะยึดถือตราประทับไปรษณีย์ เป็นสำคัญ
2. รายการ Ebook และตัดต่อภาพยนต์ ให้นักเรียนเตรียมหูฟังมาเอง
3. สเปคเครื่องที่ใช้แข่งขัน (เอกสารที่แนบ)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08-9704-0995 / 06-3945-2399
 
  ประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น ที่หอประชุมวิทยาสมาคร โรงเรียนสุรนารีวิทยา
-หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
-ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
 
 
ปฏิทิน งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
วันที่/เดือน/ปี รายการ/กิจกรรม หมายเหตุ
16 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 1/2559
(ประธานกลุ่ม/เลขาๆ/ประธานศุนย์วิชาการ/เลขาๆ)
ที่ ร.ร.สุรนารีวิทยา
23 สิงหาคม 2559
13.00 น
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 2/2559
(ตัวแทนโรงเรียน/ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน)
ที่ ร.ร.สุรนารีวิทยา
24 สิงหาคม 2559 ประชุมผู้ดูแลระบบ admin ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จังหวัดหนองคาย
24 สิงหาคม 2559 เปิดระบบรับสมัครในระดับเขตพื้นที่ สพม.31  
5 กันยายน 2559 ศูนย์วิชา ส่งรายชื่อกรรมการ มายังเลขา เครือข่าย สมป.จ.นม
Spusanapong@gmail.com
ร.ร.โนนสูงศรีธานี
7 กันยายน 2559 ปิด ระบบรับสมัครในระดับเขตพื้นที่ สพม.31  
11 กันยายน 2559
13.00 น
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 3/2559
(คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน)
ที่ ร.ร.สุรนารีวิทยา
11 กันยายน 2559 แก้ไขรายชื่อและขอเปลี่ยนตัวนักเรียนที่จะเข้าแข่งขัน วันสุดท้าย  
16 กันยายน 2559 ส่งรายชื่อครูยอดเยี่ยม (เฉพาะ สพม.) มายังเลขาเครือข่าย สมป.จ.นม 
Spusanapong@gmail.com
ร.ร.โนนสูงศรีธานี
23-25 กันยายน 2559 แข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 66/2559 ระดับเขตพื้นที่ สพม.31
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
7.กิจกรรมเรียนร่วม
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร.ร.สุรนารีวิทยา
ร.ร.สุรนารีวิทยา
ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย
ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย
ร.ร.บุญวัฒนา
ร.ร.บุญวัฒนา
ร.ร.บุญวัฒนา
ร.ร.สุรธรรมพิทักษ์

ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
 
 

รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้ประสานงาน
  - นายธัญพิสิษฐ์  อ่อนศรี Tel : 087-0999197
     E-mail : tunyapisit1627@hotmail.com
    รับผิดชอบโรงเรียนสังกัด สพม.31 และ สพป.

  - นายบดินทร์  สิงหะ Tel : 089-846-8706
    E-mail : baskza@gmail.com
    รับผิดชอบโรงเรียนสังกัด อบจ.นม. และ โรงเรียนเอกชน

 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 24
จำนวนทีม 777
จำนวนนักเรียน 1,791
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,136
จำนวนกรรมการ 1,220
ครู+นักเรียน 2,927
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,147
ประกาศผลแล้ว 146/162 (90.12%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 53
สัปดาห์นี้ 118
สัปดาห์ที่แล้ว 492
เดือนนี้ 1,022
เดือนที่แล้ว 2,108
ปีนี้ 32,020
ทั้งหมด 145,275