หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 011 โรงเรียนปากช่อง 110 335 153
2 012 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 44 134 59
3 022 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 35 63 47
4 006 โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา 0 0 0
5 007 โรงเรียนประสารวิทยา 0 0 0
6 008 โรงเรียนปัญญาประทีป 15 16 15
7 024 โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 0 0 0
8 013 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 38 63 45
9 014 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 0 0 0
10 021 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา 0 0 0
11 001 โรงเรียนกฤษณาวิทยา 7 31 14
12 002 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 18 54 27
13 003 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 26 50 31
14 005 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 0 0 0
15 009 โรงเรียนปากช่อง ๒ 6 16 7
16 010 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 61 111 82
17 015 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 28 60 37
18 016 โรงเรียนสองครพิทยาคม 23 43 30
19 017 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 95 261 138
20 018 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 2 2 2
21 019 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว 15 32 18
22 020 โรงเรียนสูงเนิน 50 114 65
23 023 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 19 40 27
24 004 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 27 61 43
รวม 619 1486 840
2326

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]