หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปากช่อง 110 62 61.39% 19 18.81% 5 4.95% 15 14.85% 101
2 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 95 43 48.86% 12 13.64% 15 17.05% 18 20.45% 88
3 โรงเรียนสูงเนิน 50 22 45.83% 11 22.92% 7 14.58% 8 16.67% 48
4 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 61 12 20.69% 22 37.93% 11 18.97% 13 22.41% 58
5 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 44 11 29.73% 11 29.73% 4 10.81% 11 29.73% 37
6 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 27 11 47.83% 3 13.04% 4 17.39% 5 21.74% 23
7 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 35 10 31.25% 12 37.5% 7 21.88% 3 9.38% 32
8 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 38 10 26.32% 8 21.05% 7 18.42% 13 34.21% 38
9 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 28 9 32.14% 10 35.71% 7 25% 2 7.14% 28
10 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 26 7 26.92% 10 38.46% 6 23.08% 3 11.54% 26
11 โรงเรียนสองครพิทยาคม 23 5 26.32% 5 26.32% 4 21.05% 5 26.32% 19
12 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว 15 5 33.33% 3 20% 3 20% 4 26.67% 15
13 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 18 4 25% 5 31.25% 4 25% 3 18.75% 16
14 โรงเรียนกฤษณาวิทยา 7 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
15 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 19 2 11.11% 5 27.78% 5 27.78% 6 33.33% 18
16 โรงเรียนปากช่อง ๒ 6 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
17 โรงเรียนปัญญาประทีป 15 1 12.5% 0 0% 0 0% 7 87.5% 8
18 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]