สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จักราชวิทยา 64 20 5 6 89
2 โชคชัยสามัคคี 54 19 12 6 85
3 ห้วยแถลงพิทยาคม 27 6 6 10 39
4 หนองยางพิทยาคม 21 10 14 11 45
5 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 20 12 11 15 43
6 เมืองพลับพลาพิทยาคม 19 10 4 11 33
7 หนองงูเหลือมพิทยาคม 15 18 6 9 39
8 ด่านเกวียนวิทยา 14 6 2 0 22
9 หินดาดวิทยา 13 13 9 8 35
10 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 11 11 4 10 26
11 คลองเมืองพิทยาคม 9 6 8 9 23
12 ดอนไพลพิทยาคม 7 3 1 1 11
13 หนองบุญมากพิทยาคม 1 0 0 0 1
รวม 275 134 82 96 491