สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จักราชวิทยา 46 25 9 80 64 20 5 6 89
2 โชคชัยสามัคคี 36 26 11 73 53 19 12 6 84
3 ห้วยแถลงพิทยาคม 16 13 10 39 27 6 6 10 39
4 หนองงูเหลือมพิทยาคม 10 7 8 25 15 18 6 9 39
5 เมืองพลับพลาพิทยาคม 7 6 9 22 19 10 4 11 33
6 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 6 12 7 25 20 12 11 15 43
7 หนองยางพิทยาคม 6 8 9 23 21 10 14 11 45
8 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 5 6 4 15 11 11 4 10 26
9 ด่านเกวียนวิทยา 5 2 4 11 14 6 2 0 22
10 คลองเมืองพิทยาคม 3 3 2 8 9 6 8 9 23
11 หินดาดวิทยา 2 5 10 17 13 13 9 8 35
12 ดอนไพลพิทยาคม 1 3 2 6 3 3 1 1 7
13 หนองบุญมากพิทยาคม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
รวม 143 117 85 345 270 134 82 96 486