หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนจักราชวิทยา 97 289 156
2 008 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 39 84 49
3 014 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 61 132 93
4 017 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 52 138 83
5 010 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 48 104 71
6 004 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 92 248 143
7 005 โรงเรียนณัฐญาศึกษา 0 0 0
8 011 โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 0 0 0
9 019 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 0 0 0
10 020 โรงเรียนอนุบาลสมปอง 0 0 0
11 001 โรงเรียนเก้งเต็ก 0 0 0
12 009 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 0 0 0
13 002 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 33 51 45
14 006 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 13 31 19
15 007 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 24 51 24
16 012 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 0 0 0
17 013 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 51 89 65
18 015 โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 1 3 2
19 016 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 72 159 104
20 018 โรงเรียนหินดาดวิทยา 44 85 58
รวม 627 1464 912
2376

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]