หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนจักราชวิทยา 97 64 67.37% 20 21.05% 5 5.26% 6 6.32% 95
2 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 92 54 59.34% 19 20.88% 12 13.19% 6 6.59% 91
3 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 52 27 55.1% 6 12.24% 6 12.24% 10 20.41% 49
4 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 72 21 37.5% 10 17.86% 14 25% 11 19.64% 56
5 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 61 20 34.48% 12 20.69% 11 18.97% 15 25.86% 58
6 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 48 19 43.18% 10 22.73% 4 9.09% 11 25% 44
7 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 51 15 31.25% 18 37.5% 6 12.5% 9 18.75% 48
8 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 24 14 63.64% 6 27.27% 2 9.09% 0 0% 22
9 โรงเรียนหินดาดวิทยา 44 13 30.23% 13 30.23% 9 20.93% 8 18.6% 43
10 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 39 11 30.56% 11 30.56% 4 11.11% 10 27.78% 36
11 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 33 9 28.13% 6 18.75% 8 25% 9 28.13% 32
12 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 13 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
13 โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]