หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 2
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1143 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1141 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง 1113 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง 1114 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1131 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1124 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1144 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1146 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง 1115 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง multimedia 1135 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1131 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1124 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง 1111 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1121 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1131 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1124 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง 1116 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1126 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1131 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ิอาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1124 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]