หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 2
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 24 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 55
08.30-18.00 **ประชาสัมพันธ์** 1.ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30 2. รับบัตรคิวตามลำดับการลงทะเบียน 3. เริ่มแข่งเวลา 08.30 4. ส่งเอกสารก่อนแข่งให้คณะกรรมการ 5 ชุด 5.ใช้เวลาในการแสดงไม่เกิน 8 นาที 6.อนุญาตเฉพาะผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องแข่งขันเท่านั้น
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 24 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 45
08.30-17.00 ***ประชาสัมพันธ์** 1.ลงทะเบียน เวลา 07.30 รายงานตัวไม่เกิน 09.00 2. รับบัตรคิวตามลำดับการลงทะเบียน 3. เริ่มแข่งเวลา 08.30 4. ส่งเอกสารก่อนแข่งให้คณะกรรมการ 5 ชุด 5.ใช้เวลาในการแสดงไม่เกิน 8 นาที 6.อนุญาตเฉพาะผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องแข่งขันเท่าน
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวัฒนา ซุ้มการะเวก หลังอาคาร 1 24 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 26
09.00 เป็นต้นไป โครงงานคุณธรรม ม.1-3 เริ่มลงทะเบียน 08.00-09.00 น. 2. เริ่มแข่ง 09.00 น. จับฉลากลำดับการแข่งขัน 3. ส่งเล่มรายงานพร้อมในสรุปแผ่นพับ จำนวน 5 ชุด
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวัฒนา ซุ้มการะเวก หลังอาคาร 2 24 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 35
09.00 เป็นต้นไป โครงงานคุณธรรม ม.4-6 ลงทะเบียน เวลา 08.30 2. รับบัตรคิวตามลำดับการลงทะเบียน 3. เริ่มแข่งเวลา 09.00 4. ส่งเอกสารก่อนแข่งให้คณะกรรมการ 5 ชุด
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 ห้อง EP 24 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
09.30 ภาพยนตร์สั้น ม.1-3 เวลาลงทะเบียน 08.30-09.00 น. 2. จับสลากลำดับ 09.30 น. 3. นักเรียนที่ส่งงานเข้าร่วมเข้าชมในห้องได้ 4. คุณครูที่ปรึกษา รออยู่ด้านนอกห้อง **
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 ห้อง EP 24 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 38
09.00 ภาพยนตร์สั้น ม.4-6 เวลาลงทะเบียน 08.30-09.00 น. 2. จับสลากลำดับ 09.00 น. 3. นักเรียนที่ส่งงานเข้าร่วมเข้าชมในห้องได้ 4. คุณครูที่ปรึกษา รออยู่ด้านนอกห้อง
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบุญวัฒนา ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง เวทีใต้อาคาร 4 24 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 เป็นต้นไป ละครคุณธรรม 1. เริ่มลงทะเบียน 08.00-09.00 น. 2. 09.00 น. จับฉลากลำดับการแข่งขัน 3.เวทีการแสดง เป็นพื้นที่ใต้อาคารเปิดโล่ง ไม่มีม่านหลังเวที 4.**ทีมละครประวัติศาสตร์เริ่มแสดงก่อน มี 1 ทีม (ใช้เวทีเดียวกัน)
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบุญวัฒนา ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง เวทีใต้อาคาร 4 24 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
08.00 ไม่มีทีมแข่งขัน
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 24 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 52
08.00-18.00 เล่านิทานคุณธรรม 1.ลงทะเบียน 07.30 น. - 08.30 น. 2. เริ่มแข่งขัน 08.00 น. เป็นต้นไป
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 24 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-6 รายงานตัวตั้งแต่ 08.00 น. 2. แข่งขันตามลำดับที่รายงานตัว 3. สวมชุดนักเรียนในการแข่งขัน
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 4 ชั้น 9 ห้อง ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 24 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 94
08.00-18.00 มารยาทไทย ม.1-3 1.รายงานตัวตั้งแต่ 07.30 น. เป็นต้นไป 2. ร.ร. ที่รายงานตัวก่อน แข่งขันตามลำดับที่รายงานตัว 3. นักเรียนไม่ต้องแนะนำตัวก่อนแข่ง 4.ขึ้นลิฟต์ไปชั้น9 ออกจากลิฟต์เป็นห้องแข่งขัน
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 24 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 88
08.00-18.00 1. รายงานตัวตั้งแต่ 07.30 น. เป็นต้นไป 2. ร.ร. ที่รายงานตัวก่อน แข่งขันตามลำดับที่รายงานตัว 3. นักเรียนไม่ต้องแนะนำตัวก่อนแข่ง
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 24 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 25
08.00-18.00 เน้นย้ำ** นักเรียนที่เข้าแข่งขัน กรณีระดับชั้น ม.1 - ม.6 จำนวน 1 ทีม ทีมละ 10 คน ที่มีนักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป ***** เกณฑ์ระบุ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน กรณีระดับชั้น ม.1 – ม.3 จำนวน 1 ทีม ทีมละ 10 คน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]