ภาษาต่างประเทศ
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 673
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.83 ทอง ชนะเลิศ
2 มหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 633
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.32 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71 เงิน 4
5 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70.82 เงิน 5
6 โคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60.32 ทองแดง 6
7 มหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 57 เข้าร่วม 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 669
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.67 เงิน 4
5 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 632
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.33 ทอง ชนะเลิศ
2 มหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 324
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.01 ทอง 4
5 โนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 5
6 มหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.99 เงิน 6
7 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.67 เงิน 7
8 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.67 เงิน 8
9 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.50 เงิน 9
10 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 323
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.50 ทอง ชนะเลิศ
2 มหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 49.30 เข้าร่วม 4
5 โนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 674
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.80 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68.60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 58 เข้าร่วม 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 670
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.67 ทอง 4
5 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65.33 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 329
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 666
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.30 ทอง ชนะเลิศ
2 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 56 เข้าร่วม 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 601
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 665
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.50 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 676
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.50 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 668
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.50 ทอง ชนะเลิศ
2 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 672
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.50 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 671
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.50 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 667
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 322
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 320
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 115
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.50 ทอง 4
5 มะค่าวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.20 ทอง 5
6 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 123
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 อัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 4
5 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 100
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 4
5 ศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 624
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 97.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.33 ทอง 4
5 อัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.16 ทอง 5
6 มะค่าวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.16 ทอง 6
7 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
8 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 039
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มะค่าวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.20 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 056
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.75 ทอง ชนะเลิศ
2 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67.60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
4 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 084
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 4
5 มะค่าวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 5
6 ศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 079
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.67 ทอง ชนะเลิศ
2 มะค่าวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.57 ทอง 4
5 มหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.29 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 062
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.80 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มะค่าวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 610
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 609
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มะค่าวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.75 เงิน ชนะเลิศ
2 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน