หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 34 75 50
2 011 โรงเรียนบุญวัฒนา 128 454 222
3 012 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 22 46 29
4 013 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 87 180 118
5 015 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 31 73 52
6 017 โรงเรียนมหิศราธิบดี 71 143 100
7 022 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 94 195 127
8 023 โรงเรียนวัดสุทธจินดา 0 0 0
9 024 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 43 147 72
10 027 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 98 240 139
11 028 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 107 251 140
12 029 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 85 286 134
13 031 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 81 218 110
14 003 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 33 80 40
15 010 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 109 297 165
16 014 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง 0 0 0
17 019 โรงเรียนมารีย์วิทยา 28 54 38
18 021 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 0 0 0
19 025 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 0 0 0
20 026 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 30 81 44
21 030 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 26 52 33
22 002 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 0 0 0
23 016 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา 0 0 0
24 018 โรงเรียนมะค่าวิทยา 50 94 73
25 004 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 11 16 12
26 005 โรงเรียนโตนดพิทยคม 0 0 0
27 001 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 0 0 0
28 006 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 0 0 0
29 007 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 0 0 0
30 008 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 29 62 40
31 020 โรงเรียนโยธินนุกูล 18 27 19
รวม 1215 3071 1757
4828

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]