หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบุญวัฒนา 128 81 69.23% 24 20.51% 5 4.27% 7 5.98% 117
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 107 80 76.19% 16 15.24% 4 3.81% 5 4.76% 105
3 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 109 61 60.4% 22 21.78% 8 7.92% 10 9.9% 101
4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 94 49 64.47% 13 17.11% 5 6.58% 9 11.84% 76
5 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 98 39 46.43% 22 26.19% 11 13.1% 12 14.29% 84
6 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 87 36 44.44% 20 24.69% 13 16.05% 12 14.81% 81
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 85 35 50.72% 14 20.29% 9 13.04% 11 15.94% 69
8 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 81 31 46.27% 13 19.4% 10 14.93% 13 19.4% 67
9 โรงเรียนมหิศราธิบดี 71 26 38.24% 19 27.94% 9 13.24% 14 20.59% 68
10 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 43 21 48.84% 12 27.91% 2 4.65% 8 18.6% 43
11 โรงเรียนมะค่าวิทยา 50 17 36.96% 10 21.74% 8 17.39% 11 23.91% 46
12 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 34 16 47.06% 7 20.59% 2 5.88% 9 26.47% 34
13 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 26 15 62.5% 4 16.67% 1 4.17% 4 16.67% 24
14 โรงเรียนมารีย์วิทยา 28 14 58.33% 7 29.17% 2 8.33% 1 4.17% 24
15 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 33 12 44.44% 5 18.52% 2 7.41% 8 29.63% 27
16 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 30 10 38.46% 6 23.08% 5 19.23% 5 19.23% 26
17 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 31 9 36% 8 32% 4 16% 4 16% 25
18 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 22 8 38.1% 6 28.57% 3 14.29% 4 19.05% 21
19 โรงเรียนโยธินนุกูล 18 4 22.22% 7 38.89% 5 27.78% 2 11.11% 18
20 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 29 4 20% 4 20% 5 25% 7 35% 20
21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 11 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]