หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคาร 1 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียน ณ จุดแข่ง 08.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคาร 1 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00 ลงทะเบียน ณ จุดแข่ง 12.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียน ณ จุดแข่ง 08.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ้เวทีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00 ลงทะเบียน ณ จุดแข่ง 12.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา หอประชุมวิทยาสมาคร 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียน ณ จุดแข่ง 08.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา หอประชุมวิทยาสมาคร 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00 ลงทะเบียน ณ จุดแข่ง 12.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 4 (โรงอาหาร) 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียน ณ จุดแข่ง 08.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 4 (โรงอาหาร) 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00 ลงทะเบียน ณ จุดแข่ง 12.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 25 ก.ย. 2559 13.00-16.00 ลงทะเบียน ณ จุดแข่ง 12.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียน ณ จุดแข่ง 08.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]